Tашқи савдо амалиётлар

Туронбанк ўз мижозларига ташқи савдо амалиётлари билан боғлиқ бўлган кенг кўламли хизматларни тақдим этади. Банк мутахассислари амалга оширилаётган битимлар бўйича хатарни камайтириш мақсадида ташқи савдо билан боғлиқ шартномаларни тайёрлаш ва расмийлаштириш жараёнида касбий маслаҳатлар берадилар.

Туронбанк ташқи савдо амалиётлари бўйича қуйида келтирилган хизмат турларини кўрсатади:

 • Чет эл валютасида ҳисоб-китоб варақларини очиш ва юритиш;

 • Савдони молиялаштириш, шу жумладан экспорт ва импорт билан боғлиқ аккредитивлар ва банк кафолатларини тақдим этиш;

 • Конверсия амалиётлари;

 • Халқаро пул ўтказмалари;

 • СПОТ амалиётлари;

 • Чакана хизматлар

 • Импорт аккредетивлар бўйича амалиётлар бажариш

 • Экспорт аккредитивлари бўйича амалиётлар бажариш

 • СВОП битимлар

 • Конверсион операциалар:

 • Хорижий валютадаги чекларни қабул қилиш ва инкассога олиш

 • Хорижий валютадаги чеклардаги маблағни вакиллик ҳисобварағига кирим қилиш

 • Нақд хорижий валютани қабул килиш

 • Юридик шахсларга нақд хорижий валюта бериш

 • Хорижий валютада банк кафолати ва кафилликлар

 • Юридикшахсларгабиртурдагихорижийвалютанибошқатурдагихорижийвалютагаалмаштириш

 • Миллий валютани хорижий валютага конвертация қилиб бериш

 • VIZAпластик карталарини чиқариш ва терминалларни ижарага бериш

 • MasterCard пластик карталарини чиқариш ва терминалларни ижарага бериш

Банк мижозларга халқаро амалиётлари юзасидан хужжатларини текшириш ва расмийлаштириш ишларини, Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги ва ўзининг ички норматив хужжатлари асосида амалга оширади. Малакали банк ходимлари мижозларга ташқи иқтисодий битимларни тузиш, шунингдек чет эл валютасида амалиётларни амалга ошириш учун хужжатларни расмийлаштиришда ўз ёрдам ва маслаҳатларини берадилар.