Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A

Банк кафолати

Янгиланган сана:  14 Декабр 2020, 17:32

Банк кафолати - банк (кафил) бошқа шахс (принципал)нинг буюртмасига кўра кафил ўз зиммасига олаётган мажбурият шартларига мувофиқ принципалнинг кредитори (бенефициар) пул суммасини тўлаш ҳақида ёзма талабнома тақдим этса, пулни унга тўлаш ҳақида принципалга берадиган ёзма мажбурият (кейинги ўринларда кафолат деб юритилади);

Банк кафолати мижозларнинг мажбуриятларини таъминлаш учун, жумладан, қурилиш-монтаж ишларини амалга ошириш, лойиҳа ишлаб чиқиш учун тендер савдоларида қатнашиш, божхонага келаётган импорт товарларини расмийлаштириш ва божхона тўловлари муддатини кечиктириш ёки узайтириш, божхона омбори фаолиятини лицензиялаш ҳамда қонунчиликка зид бўлмаган бошқа мақсадлар учун тақдим қилинади. Принципалнинг тўлов мажбуриятларини тасдиқлаш мақсадида банк турли мазмундаги кафолатлар (конкурс савдолари/тендерларда иштирок этиш буюртмаларини таъминлаш учун тўловлар, аванс тўловларини таъминлаш, шартномаларни бажариш, заҳира аккредитиви ва бошқалар)ни тақдим этади.

Кафолат олиш учун принципал қуйидаги талабларга жавоб бериши шарт:

 • - зарар кўриб ишлаётган ҳамда ноликвид балансга эга бўлмаслиги;

 • - муддати ўтказиб юборилган кредиторлик қарздорлигининг бўлмаслиги;

 • - охирги йилдаги молиявий натижалари бўйича ижобий аудиторлик хулосасига эга бўлиши;

 • - ижобий кредит тарихига эга бўлиши.

Кафолат берилгандан сўнг, Принципал томонидан мазкур талаблар бузилган тақдирда кафолат чақириб олиниши мумкин.

Банк кафолатининг таъминоти

Принципал бериладиган кафолат бўйича мажбуриятни ўз вақтида бажаришнинг таъминоти сифатида кафолат суммасининг 125 фоизидан кам бўлмаган миқдорда банкка қуйидаги таъминот турларидан бири ёки бир нечтасини тақдим этиши лозим:

 • - ликвидли мол-мулк ёки қимматли қоғозлар гарови;

 • - махсус ҳисобварақга депонентланган эркин конвертацияланадиган хорижий валюта ёки миллий валютадаги пул маблағлари гарови;

 • - принципалнинг кафолат бўйича мажбуриятни бажармаслик хатарининг суғурта қилинганлиги тўғрисидаги суғурта полиси.

Банк кафолатини расмийлаштириш учун лозим бўлган ҳужжатлар

 • - олиниши мўлжалланган банк кафолати бўйича ариза. Аризада принципал банк кафолатини олиш мақсади, суммаси, амал қилиш муддати, шунингдек банк кафолати суммасига нисбатан 125 фоизи миқдорида таъминот билан таъминлаши тўғрисидаги маълумотлар аниқ кўрсатилиб, ариза ташкилот раҳбари имзоси ва ташкилот муҳри билан тасдиқланган бўлиши лозим;

 • - принципалнинг давлат рўйхатидан ўтказилганлигини тасдиқловчи гувоҳномаси, низоми ва таъсис шартномаси ҳамда уларга киритилган ўзгартиришларнинг нусхалари (аввал банкка тақдим этилган бўлса банк ходими томонидан мижознинг юридик ишидан олинади);

 • - принципал раҳбарлари (директори ва бош бухгалтери)нинг ишга тайинланганлиги тўғрисидаги буйруқларнинг кўчирмаси (аввал банкка тақдим этилган бўлса банк ходими томонидан мижознинг юридик ишидан олинади);

 • - кафолатдан фойдаланишнинг бутун даврини ўз ичига олган пул оқими таҳлили кўрсатилган бизнес-режа;

 • - тегишли давлат солиқ инспекциясига топширилган охирги ҳисобот даври учун тасдиқланган бухгалтерия баланси (1-шакл), молиявий натижалар тўғрисида ҳисобот (2-шакл), 90 кундан ортиқ муддатга қарзларга доир солиштириш далолатномалари.

 • - охирги йилдаги молиявий натижалари бўйича ижобий аудиторлик хулосаси;

 • - агар принципалнинг бошқа банкларда иккиламчи ҳисобварақлари мавжуд бўлса, у ҳолда ушбу банкларда амалга оширган пул айланмалари тўғрисида маълумот;

 • - контракт бўйича тўловларни амалга ошириш учун банк кафолати берилганда принципал ва бенефициар ўртасида тузилган шартнома нусхаси.

 • - принципал банк кафолатининг таъминоти сифатида мол-мулк гарови тақдим қилинаётган бўлса, мустақил баҳолаш ташкилотининг баҳолаш хулосаси, гаров мулкининг суғурта полиси нусхаси ҳамда ўрнатилган тартибда давлат нотариал идоралари томонидан расмийлаштирилган гаров шартномаси;

 • - агар принципал - масъулияти чекланган ёки қўшимча масъулиятли жамият, ёхуд акциядорлик жамияти бўлиб, сўралаётган кафолат суммаси принципал жами активларининг 25 фоизидан ортиқ бўлса, у ҳолда ушбу масала принципиалнинг кузатув кенгаши томонидан кўриб чиқилиши, сўралаётган кафолат суммаси принципал жами активларининг 50 фоизидан ортиқ бўлса, у ҳолда жамият акциядорлари (таъсисчилари) умумий йиғилишида кўриб чиқилиши ва йиғилиш баёнлари банкка тақдим этилиши лозим;

  Принципалнинг буюртмасига асосан банк томонидан кафолат бериш ёки кафолат беришни рад этиш тўғрисида қарор қабул қилиш муддати буюртма барча зарур ҳужжатлар илова қилинган ҳолда банкка келиб тушган кундан бошлаб йигирма банк (20) иш кунидан ошмасдан кўриб чиқилади.

Банк кафолати учун хизмат ҳақи банкнинг амалдаги тарифига асосан ҳисобланади.

Банк кафолати учун хизмат ҳақи хаволада

Шартнома шакли

Белгиланган матнни тинглаш учун қуйидаги тугмани босинг By Speech