Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A

Жорий йилнинг 16 июл куни «Туронбанк» АТБ Бошқарувининг 2016 йил 1 ярим йиллик якунлари бўйича кенгайтирилган йиғилиши ўтказилди

Янгиланган сана:  ...
20 Jul 2016

Эмитентнинг 2016 йил биринчи чорак/биринчи

ярим йил/тўққиз ой якунлари бўйича

ҲИСОБОТИ

 

1.

      

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ

      

Тўлиқ:

 

Акциядорлик тижорат банк” Туронбанк”

Қисқартирилган:

 

“Туронбанк АТБ”

Биржа тикерининг номи:*

 

TNBN

2.

    

АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ

       

Жойлашган ери:

 

Ўзбекистон, 100011, Абай кўчаси 4а уй

Почта манзили:

 

Ўзбекистон, 100011, Абай кўчаси 4а уй

Электрон почта манзили:*

 

www.turonbank.uz

Расмий веб-сайти: *

 

www.turonbank.uz

3.

        

БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ

           

Хизмат кўрсатувчи банкнинг номи:

 

“Туронбанк” АТБ МАБ

Ҳисоб рақами:

 

29801000400000446154

МФО:

 

00446

4.

       

РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИШ ВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАҚАМЛАРИ:

        

рўйхатдан ўтказувчи орган томонидан берилган:

УзР Марказий банки 31.12.1990 йилдаги  №713/8

давлат солиқ хизмати органи томонидан берилган (СТИР):

201055108

        

ДАВЛАТ СТАТИСТИКА ОРГАНИ ТОМОНИДАН БЕРИЛГАН РАҚАМЛАР:

         

МШТ:

144

КТУТ:

14825394

ХХТУТ:

96120

МҲОБТ:

1726277

5.

 

БАНКЛАР УЧУН БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ

 

АКТИВЛАР

 

Минг сўмда

 

 

1. Кассадаги накд пул ва бошка тулов хужжатлари

 

34 013 320

 

2.Банкнинг Узбекистон Республикаси Марказий банкидаги (УзРМБ) хисобвараклари

 

181 253 190

3. Банкнинг бошка банклардаги хисобвараклари

 

43 634 418

4. Олди-сотди хисоб рақамлари

 

 

     а. Қимматли қоғозлари

0

 

б. Қимматбаҳо металлар, тошлар ва тангалар

934

 

     в. Минус: Резерв возможных убытков по счетам купли-продажи

0

 

     г. Счета купли-продажи, чистые

 

934

5   а. инвестициялар

21 506 062

 

б. Минус: Инвестициялар зарарларни қоплаш захираси

641 812

 

     в. Инвестициялар, СОФ

 

20 864 250

6Репо Битимлари Бўйича Сотиб олинган қимматли қоғозлар

 

0

7. Кредит ва лизинг операциялари

 

 

      а. Брутто кредит

433 103 758

 

б. Лизинг операциялари, Брутто

5 873 320

 

      в. Минус:  кредит ва лизинглар бўйича зарарларни қоплаш захираси

5 163 272

 

      г. Кредит ва лизинг операциялари, соф

 

433 813 806

8    а. Сотиб олинган векселлар

 

 

б. Минус: Сотиб олинган векселлар бўйича зарарларни қоплаш захираси

 

 

      в. Сотиб олинган векселлар, соф

 

0

9.Молиявий инструментлар бўйча мижоз мажбуриятлари

 

0

10. Асосий воситалар, соф

 

54 698 325

11. Хисобалнган фоизлар

 

8 154 825

12. Банкнинг бошқа хусусий мулклари

 

 

     а. Кўчмас мулкга қилинган инвестиуиялар

 

 

б. Бошқа активлар Кредит ва лизинг буйича  гаров хисобидан ундирилган  мулк

5 764 595

 

в. Минус Бангкнинг бошқа хусусий мулки бўйича зарарларни қоплаш захираси

 

 

г. Банкнинг бошқа хусусий мулки,соф

 

5 764 595

13. Бошқа активлар

 

20 650 056

14. Жами активлар

 

802 847 719

 

 

 

 МАЖБУРИЯТЛАРВАХУСУСИЙ КАПИТАЛ

 

 

 

 

 

МАЖБУРИЯТЛАР

 

 

15. Талаб килиб олингунча сакланадиган депозитлар

 

294 443 977

16. Жамгарма депозитлар

 

71 510 131

17. Муддатли депозитлар

 

126 748 936

18. Уз. Рес. МБ Туланиши лозим

 

0

19. Бошқа банкларга Туланиши лозим

 

4 079 880

20. Қайта сотиб олиш шарти билан сотилган киматбахо қоғозлар

 

0

21. Кредит и лизинг операциялари учун тўлов

 

23 093 864

22. Субординир қарз мажбуриятлари

 

 

23.  Туланиши лозим бўлган хисобланган

 

765 762

24.Бошқа мажбуриятлар

 

161 766 127

25. Жами мажбуриятлар

 

682 408 677

 

 

 

ХУСУСИЙ КАПИТАЛ

 

 

26. Устав капитали

 

 

     а. Оддий- акциялар

 

41 557 350

б.Имтиёзли -акциялар

 

8 444 750

27. Кушимча капитал

 

218 675

28. Захира капитали.

 

 

     а. Умумий захира фонди

 

16 816 821

     а.1. Улардан стандарт активлар бўйича яратилган захиралар

 

4 162 491

б. Девальвация захираси

 

 

     в. Бошқа резерв ва фондлар 

 

31 058 782

29. Тақсимланмаган фойда

 

22 342 664

30. Жамихусусий капитал

 

120 439 042

31. Жами мажбуриятлар ва хусусий капитал

 

802 847 719

 

 

 

6.

 

БАНКЛАР УЧУН МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР

ТЎҒРИСИДАГИ ҲИСОБОТ

   

Категории

 

Минг сўмда

 

1. Фоизли даромад

 

    a. Узб. Рес. МБ ҳисобрақамлари бўйича фоизли даромадлар

231

б. Бошқа банклар ҳисобрақамлари бўйича фоизли даромадлар

452 676

    в. Сотиб олинган векселлар бўйича фоизли даромадлар

 

    г. Инвестиция бўйича фоизли даромадлар     

 

    д. Қимматли қоғозларнинг олди-сотди ҳисобрақамлари бўйича фоизли даромадлар

 

    е. Мижозларнинг мажбуриятлари бўйича фоизли даромадлар

 

ж. Ушбу банкнинг сўндирилмаган акцептлари юзасидан мижозларнинг мажбуриятлари бўйича фоизли даромадлар

 

    з. Кредит ва лизинг операциялари бўйича дисконт (чегирма) ва бадал фоизи

23 742 091

    и. Қимматли қоғозларни қайта сотиш шарти билан сотиб олиш келишувлари бўйича фоизли даромадлар

 

    к. Бошқа фоизли даромадлар

6 828 558

    л. Жами фоизли даромад

31 023 556

 

 

2. ФОИЗЛИ ХАРАЖАТЛАР

 

     а. Талаб қилиб олингунча депозитлар бўйича фоизли харажатлар

1 761 321

б. Жамғарма депозитлар бўйича фоизли харажатлар

2 015 795

     в. Муддатли депозитлар бўйича фоизли харажатлар

6 893 234

     г. Ўзб. Рес. МБ ҳисобрақамлари бўйича тўланиши лозим бўлган фоизли харажатлар

 

     д. Бошқа банклар ҳисобрақамлари бўйича тўланиши лозим бўлган фоизли харажатлар

264 454

     е. Депозитлар бўйича жами фоизли харажатлар

10 934 804

ж. Процентные расходы по кредитам к оплате  Кредит бўйича тўланиши лозим бўлган фоизли харажатлар

590 633

     з. Қимматли қоғозларни қайта сотиб олиш шарти билан сотиш келишувлари бўйича фоизли харажатлар

 

     и. Бошқа фоизли харажатлар

3 560 695

     к. Қарзлар бўйича жами фоизли харажатлар

4 151 328

 л. Жами фоизли харажатлар

15 086 132

 

 

3. КРЕДИТ ВА ЛИЗИНГЛАР БЎЙИЧА ЭХТИМОЛИЙ ЗАРАРЛАРНИ БАХОЛАШДАН ОЛДИНГИ СОФ ФОИЗЛИ ДАРОМАДЛАР

15 937 424

   а. Минус: Кредит ва лизинглар бўйича эхтимолий зарарларни бахолаш

4 025 413

б. Кредит ва лизинглар бўйича эхтимолий зарарлар бахолангандан сўнги соф фоизли даромадлар

11 912 011

 

 

4. ФОИЗСИЗ ДАРОМАДЛАР

 

     а. Хизмат ҳақи ва тўлов хизматларидан даромадлар

19 968 807

б. Хорижий валютадаги соф фойда

960 657

     в. Тижорат операциялардан соф фойда

 

     г. Инвестициялардан соф фойда ва дивидендлар

205 764

     д. Бошқа фоизсиз даромадлар

10 536 473

     е. Жами фоизсиз даромадлар

31 671 701

 

 

5. ФОИЗСИЗ ХАРАЖАТЛАР

 

     а. Комиссион харажатлар ва хизматлар учун харажатлар

3 716 066

б. Четэл валютасидаги зарарлар

215 306

     в. Олди-сотди хисоб рақамлари бўйича зарарлар

 

     г. Инвестиция бўйича зарарлар

 

     д. Бошқа фоизсиз харажатлар

289 895

     е. Жами фоизсиз харажатлар

4 221 267

 

 

6.  ОПЕРАЦИОН ХАРАЖАТЛАРГА БЎЛГАН СОФ ДАРОМАД

39 362 445

 

 

7. ОПЕРАЦИОН ХАРАЖАТЛАР

 

    а. Ходимларнинг иш хаки ва бошқа харажатлари

16 931 093

б. Ижараватаъминот

3 709 946

    в. Хизмат сафари ва  транспорт харажатлар

432 622

    г. Маъмурий харажатлар

1 568 299

    д. Хайрия ва репрезентация

1 584 365

    е. Эскириш харажатлари

2 428 966

ж. Суғурта солиқ ва бошқа харажатлар

3 676 676

з. Жами операцион харажатлар

 

30 331 967

 

 

8. НОКРЕДИТ ЗАРАРЛАРИНИ БАХОЛАШ

1 072 477

 

 

9. СОЛИҚ ВА БОШҚА ТЎЛОВЛАР ТЎЛАНГУНГА ҚАДАР СОФ ФОЙДА

7 958 001

      а. Фойда солиғини бахолаш

1 970 540

 

 

10. ТУЗАТИШЛАР КИРИТУЛГУНГА ҚАДАР ДАРОМАД

5 987 461

       а. Соф кутилмаган даромадлар ёки зарарлар

 

б. Соф фойдага кирилган узгартиришлар

 

 

 

11. СОФ ФОЙДА (ЗАРАРЛАР)

5 987 461


/ Манба: кўрсатилмаган / Кўришлар: 621
Белгиланган матнни тинглаш учун қуйидаги тугмани босинг By Speech