Chet el investitsiyalarini sug‘urtalash mol-mulkni musodara qilish, kamsituvchi qonunlar, davlatning aralashuvi, siyosiy va boshqa xatarlardan sug‘urtalashni anglatadi.