Chet el investitsiyalari milliylashtirilmaydi va rekvizitsiya qilinmaydi (istisnolarga tabiiy ofatlar, avariyalar va epidemiyalar kiradi). Bunday hollarda chet ellik investorlar yetkazilgan zararni qoplaydi.