Agar O‘zbekiston Respublikasining keyingi qonunchiligi investitsiya qilish shartlarini yomonlashtirsa, ushbu sanada amal qiladigan qonunchilik investitsiya kiritilgan kundan boshlab 10-yil ichida xorijiy investitsiyalarga nisbatan qo‘llaniladi.