«Money Gram» tizimi bo‘yicha pul o‘tkazishdan dunyoning barcha mamlakatlarida foydalanilmoqda. Mazkur pul o‘tkazish tizimi xalqaro mavqega ega. «Money Gram» tizimi juda qisqa vaqt ichida hamda juda qulay tarif bo‘yicha jahonning istalgan mamlakatiga pul o‘tkazib berishni taqdim etadi.
Тарифы

Qozog'iston, Qirg'iziston va Gruziyaga

O‘tkazma summasi (AQSh dollari)

Тo'lov

dan

gacha

0.01

300

$2

300.01

10000

1%

Janubiy Кoreya, Turkiya

O‘tkazma summasi (AQSh dollari)

Тo'lov

dan

gacha

0.00

600

$3

600

1500

$5

1500

3000

$10

3000

10000

$15

Polsha

O‘tkazma summasi (AQSh dollari)

Тo'lov

dan

gacha

0.00

300

$3

300

10000

$1.5

Xitoy, Fransiya, Germaniya, Hindiston, Italiya, BAA va Chexiya

O‘tkazma summasi (AQSh dollari)

Тo'lov

dan

gacha

0.00

100

$5

100

300

$9

300

600

$18

600

1000

$29

1000

1500

$34

1500

2000

$39

2000

3000

$49

3000

10000

$59

Uzoq xorijiy mamlakatlarga

O‘tkazma summasi (AQSh dollari)

Тo'lov

dan

gacha

0.00

50

$10

50

100

$14

100

200

$20

200

300

$27

300

400

$32

400

1000

$40

1000

1200

$50

1200

1500

$75

1500

1750

$80

1750

2000

$90

2000

10000

$100

Belarus Respublikasiga

O‘tkazma summasi (AQSh dollari)

Тo'lov

dan

gacha

0.00

200

$3

200

400

$6

400

600

$9

600

800

$12

800

1000

$15

1000

2000

$30

2000

3000

$36

3000

4000

$40

4000

5000

$50

5000

10000

$75

Ukraina, Armaniston, Moldova, Estoniya, Latviya va Litvaga

O‘tkazma summasi (AQSh dollari)

Тo'lov

dan

gacha

0.00

200

$3

200

400

$5

400

600

$8

600

800

$9

800

1000

$14

1000

2000

$24

2000

4000

$35

4000

5000

$50

5000

10000

$60